Kauza učitelky Bednářové – úvodní informace

Případ učitelky Mgr. Martiny Bednářové, která dostala výpověď z práce za výroky během vyučování

5.4. 2022 – v 8. A. třídě pražské Základní školy Na Dlouhém lánu 43. věnovala učitelka Martina Bednářová hodinu slohu práci s textem, vysvětlovala co znamená kritické čtení, vztah mediálního světa a reality. Zvolila konflikt na Ukrajině jako aktuální téma. Zjistila, že žáci mají o konfliktu jen povrchní znalosti bez historického kontextu a na základě jednoho zdroje (ČT).

Hodina trvala 45 minut, učitelka M. Bednářová objasňovala, co předcházelo zvláštní vojenské operaci (konflikt na Donbasu od r. 2014). Součástí hodiny byla i diskuze.

Vznikla tajná nahrávka na mobil v délce 17 minut, kterou pořídila jedna z žákyň.

6. 4. s nahrávkou přišel otec jiného žáka (Jonáš Kroupa) za ředitelkou školy Renatou Riedlovou.

7. 4. proběhlo setkání učitelky Bednářové s ředitelkou a J. Kroupou. M. Bednářová vysvětlovala smysl vyučovací hodiny (základy mediální gramotnosti, hledání více zdrojů). Objasňovala, že v příští hodině by se žáci tématu věnovali v praxi v počítačové učebně. Na konci setkání ředitelka M. Bednářové oznámila, že dalšího dne už do školy nemá chodit (překážka na straně zaměstnavatele)

2. 5. dostala M. Bednářová dopis s výpovědí

6. 5. reagovala, že trvá na dalším zaměstnání

M. Bednářová podala žalobu na propuštění z práce

civilní soud proběhl 27. 2. 2022 – Obvodní soud pro Prahu 6, sídlo Na Míčankách, Vršovice

Soud, jehož se účasnila veřejnost i novináři, se zabýval nahrávkou jako důkazním materiálem, její veřejné přehrání trvalo 17 minut,

Strana žalovaná (Základní škola Na Dlouhém lánu), kterou před soudem zastupoval advokát JUDr. Jakub Blažek, si dala k nahrávce zpracovat odborné posudky z Fakulty sociálních věd, v nichž byl hodnocen způsob projevu M. Bednářové (lidový, emotivní) a byly zkoumány jednotlivé výroky z nahrávky. Dle posudků tyto výroky byly z velké části nepravdivé: etnické čistky na Donbase podle posudku neproběhly, např. OBSE to zkoumala a nemá to oporu v dostupné evidenci, podobně i výrok M. Bednářové týkající se snahy Ukrajiny o vstup do NATO, byl v posudcích hodnocen jako nepravdivý. Právní zástupce strany žalované sice připustil, že první řád neupravuje, co je dezinformace, ale stát má právo bránit svou integritu proti dezinformacím, jimž jsou vystaveni obyvatelé. Připomíná, že v srpnu 2022 bylo zahájeno trestní stíhání M. Bednářové podle § 405 (popírání,zpochybňování, schvalování, ospravedlňovánígenocidy).

Další odborný posudek- vytýká M. Bednářové, že se vyjadřovala nespisovnou hovorovou češtinou a snažila se u žáků vzbudit dojem, že sděluje unikátní fakta, která jinde nezazní. Pokusila se ovlivnit názory žáků, přičemž k tomu použila dezinformační zdroje (Protiproud) a používala lživá fakta o ČT.

Právní zástupkyně žalobkyně JUDr. Jana Kudynová uvedla, že smyslem vyučovací hodiny bylo pěstování kritického myšlení žáků a jejich schopnost získávat a srovnávat informace. Upozornila, že nahrávka nezachycuje úvod vyučovací hodiny, ani její závěr a týká se pouze výroků učitelky o situaci na Ukrajině a následné diskuze. Jde tedy jen o výňatek, který nevypovídá o tom, jak hodina probíhala. Připomíná, že hodina měla mít pokračování v počítačové učebně, kde se žáci měli učit vyhledávat zdroje informací. To, že M. Bednářová odkázala na web Protiproud není šíření dezinformací.

V závěrečné řeči JUDr. Kudynová prohlásila, že se domnívá, že výpověď z práce je neplatná.

Zástupce školy JUDr. Jakub Blažek v závěrečné řeči prohlásil, že výpověď byla učiněna po právu.

Soudní senát s předsedkyní JUDr. Ladou Horákovou vydal po třech hodinách jednání usnesení jímž žaloba byla shledána jako nedůvodná, výpověď z práce platná, neboť M. Bednářová -hrubě porušila pracovní káza pravidla pedagogického pracovníka.

M. Bednářová čeká na písemné vyhotovení a zaslání rozsudku a pravděpodobně se proti němu odvolá

—————————————————————————————–

13. 1. 2022 – Policií ČR vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání proti Mgr. Martině Bednářové za výroky během vyučování

podle § 405 – pro popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

důkazní materiál – nahrávka z vyučování, kde „se obviněná vyjadřovala k válečné situaci na Ukrajině, zpochybňovala současné dění a obhajovala invazi ze strany RF, čímž veřejně zpochybnila válečné zločiny nebo zločiny proti míru spáchané ze strany RF vůči Ukrajině.

Stížnost M. Bednářové proti trestnímu stíhání

Smyslem hodiny bylo naučit žáky kritickému myšlení, aby si dokázali vytvářet vlastní názory

Hodina měla pokračovat příště v pracovně s počítači, kde by se žáci učili vyhledávat zdroje informací. Obžaloba vychází z nahrávky která má 17 minut (a hodnotí jen prvních 6 minut). Chybí úvod a závěrečná debata, což manipuluje s obrazem hodiny.

V obžalobě se mluví o dezinformování, neexistuje však právní předpis, který by ten pojem definoval.

„Nemyslím si, že je třeba žáky chránit před informacemi, které neodpovídají „většinovému“ mínění společnosti.“

Podobné příspěvky