Společenství PRAK (Proti Represi A Kriminalizaci)

Cílem tohoto společenství je Právní Pomoc Proti Politické Perzekuci. Proto budeme sledovat případy osob, které jsou persekvovány či přímo trestně stíhány nebo dokonce vězněny za svobodné projevy svého přesvědčení. Budeme s těmito případy seznamovat veřejnost i úřady a podle svých možností pomáhat postiženým osobám…

Záznam z úvodní tiskové konference

Aktuality